Nekonečným priateľstvom sa začala naša láska, nekonečnou láskou sa končí naše priateľstvo.