Čepčenie

Mojím najväčším rečníckym úspechom bolo, keď som presvedčil moju ženu, aby si ma vzala. W. Churchill

Z dievky žena

Bratislavský kraj

Keď sa z dievky stáva žena... Čepčenie bolo v minulosti dôležitým rituálom na tradičnej svadbe na Slovensku. Patrilo medzi prechodové rituály, kedy sa zo slobodnej dievky - mladuchy,...