Kategória Category: Čepčenie

Displaying služby from all locations.

Use the fields below to filter služby for a particular country, city, or state. Start by selecting the top most region, the other fields will be automatically updated to show available locations.

Use the Clear Filter button if you want to start over.

Čepčenie

Čepčenie

"Mojím najväčším rečníckym úspechom bolo, keď som presvedčil moju ženu, aby si ma vzala." W. Churchill
Folklórny súbor Fľajšovan
Čepčenie nevesty – ľudová tradícia a zvyk, ktorý na svadbe nemôže chýbať. Táto polnočná tradícia bola v minulosti neoddeliteľnou súčasťou každej svadby, nuž ľudové tradície sa postupne skrývajú do úzadia a v dnešnej dobe to nie je už také samozrejmé. No podľa nás, folklóristov, by sa tieto ľudové zvyky mali zachovávať. Obohatíme tým nie len našu kultúru, no zároveň aj vašu svadbu!
Hodnotenie
Žilinský kraj
Zobraziť
Z dievky žena
Keď sa z dievky stáva žena… Čepčenie bolo v minulosti dôležitým rituálom na tradičnej svadbe na Slovensku.
Hodnotenie
Celé Slovensko
Zobraziť